02188194025-09120424210
جهت وقت دهی 09120424210 info@drgoli.ir
مطب دکتر گلی در غرب تهران
تهران –ونک- ولیعصر شمالی- خیابان برادران شریفی-جنب بانک مسکن-ساختمان پزشکان خشایار-طبقه2-واحد 5
شنبه و دوشنبه: 16:00 الی 19:00
02833222034-09120424210
جهت وقت دهی 09120424210
info@drgoli.ir
مطب دکتر گلی در قزوین
ایران -قزوین- خیابان خیام جنوبی-کوچه خضری - ساختمان پزشکان جم - واحد 14
چهار شنبه ساعت 11:00 الی 14:00