مطب دکتر گلی در غرب تهران
 ایران-تهران –ونک- ولیعصر شمالی- خیابان برادران شریفی-جنب بانک مسکن-ساختمان پزشکان خشایار-طبقه2-واحد5
تلفن :
02188194025
09120424210
جهت وقت دهی 09120424210
ساعات پاسخگویی : شنبه و دوشنبه: 16:00 الی 19:00
info@drgoli.ir

مطب دکتر گلی در قزوین
ایران -قزوین- خیابان خیام جنوبی-کوچه خضری – ساختمان پزشکان جم – واحد 14
تلفن :
02833222034
09120424210
جهت وقت دهی 09120424210
ساعات پاسخگویی : چهار شنبه ساعت 11:00 الی 14:00
info@drgoli.ir