جراحی بینی با گرافت

جراحی بینی با گرافت

جراحی بینی با گرافت :

در بسیاری از مواردِ جراحی ترمیمی بینی ، جراح نیازمند تامین بافت غضروفی برای اصلاح کمبودهای ساختاری بینی است و از آنجایی که بسیاری از نقاط بینی دچار دستکاری و کمبود بافت شده است ، نمی توان بافت های مورد نظر را به راحتی جایگزین نمود به این ترتیب پزشک جراح بینی می تواند به کمک بافت های غضروفی یا گرافت که از بخش های دیگر بدن تامین می شود ، اقدام به بازسازی بینی و تامین غضروف برای بینی می کند جراحی بینی با گرافت مشکلات پیش روی جراح در ترمیم بینی را حل کرده و نتایجی به همراه می آورد . در ادامه این نوع جراحی را بررسی می کنیم .

جراحی بینی با گرافت

منابع تامین گرافت :

برای به دست آورن گرافت یا بافت غضروفی به میزان کافی می توان از سه ناحیه بدن این ماده را برداشت نمود . سه ناحیه مورد نظر  عبارتند از : تیغه بینی ، گوش ، قفسه سینه .

غضروف تیغه بینی :

اولین گزینه جراحان در جراحی ترمیمی بینی برای تامین گرافت ، غضروف تیغه میانی بینی است . غضروف این ناحیه به دلیل هماهنگی بیشتر و اتصال سریع تر با بافت زیرین خود مناسب ترین گرافت است . جنس و پیوستگی سلولی آن به نحوی است که مناسب ساختمان بینی می باشد و در برابر ضربه و آسیب مقاومت لازمه را از خود نشان می دهد مهم ترین و ایده آل ترین خاصیت این گرافت هماهنگی و انطباق آن با بخش های مورد جراحی است اما در بسیاری از جراحی های ثانویه مشاهده می شود که غضروف تیغه میانی کم بوده یا به کل برداشته و حذف شده است.

غضروف گوش :

در صورتی که غضروف تیغه بینی موجود نباشد یا حجم آن بسیار کم باشد ، برای ترمیم و اصلاح ساختار بینی می توان از غضروف گوش کمک گرفت این کار مدت زمان انجام جراحی را طولانی می کند ؛ برای برداشت گرافت از گوش ، جراح برش بسیار کوچکی در بخش پشتی گوش ایجاد کرده و اندکی غضروف برداشت می کند پس از آن برش ایجاد شده را با بخیه می بندد که با گذشت زمان و سپری شدن چند هفته محل برش جوش خورده و به کل محو می شود ایراد این غضروف در تغییر شکل آن بر اثر ضربه و دستکاری شدید است .

غضروف قفسه سینه :

برای جراحی بینی با گرافت قفسه سینه ، برش کوچکی بر روی یکی از دنده های پایینی ایجاد می شود این برش برای خانم ها در زیر پستان اعمال شده تا اثر آن از دید مصون گردد.  در این تکنیک نیز مدت زمان جراحی طولانی می شود ولی مزیت غضروف دنده در حجم زیاد آن است . مدتی پس از جراحی ممکن است بیمار در ناحیه ای که غضروف را اهدا کرده حس درد داشته باشد که با مصرف مسکن درد برطرف می شود . ایراد دیگر این غضروف در احتمال جذب شدن آن از سوی بدن است .

با تشکر مدیریت سایت دکتر محمد گلی جراح بینی .

ارسال دیدگاه