03 اکتبر

عمل زیبایی بینی در کلینیک یا بیمارستان

عمل جراحی بینی در کلینیک یا بیمارستان

با انجام عمل زیبایی بینی در کلینیک یا بیمارستان یا مراکز جراحی محدود بهتر است انجام شود یا در بیمارستان ها؟

بطور معمول انجام عمل جراحی زیبایی بینی در هر 2 مرکز قابل انجام است اما ابتدا باید تفاوت بین این دو مرکز درمانی را توضیح داد.

drgoli

در کلینیک ها و یا مراکز جراحی محدود ,همانگونه که از اسم آنها مشخص است تمامی اعمال جراحی قابل انجام نیست.به طور معمول اعمال جراحی قابل انجام است که نیاز به بستری شدن طولانی ندارد و نیز اعمال جراحی سنگین , پیچیده و وسیع قابل انجام نیست.

در بیمارستان ها اعمال جراحی های متعدد و نیز بیماران با مشکلات و بیماری های همراه مانند بیماری قلبی عروقی قابل انجام است.با توجه به اینکه بیمارستان ها تجهیزات و بخش های متعدد دارند اگر بیمار نیاز به بستری طولانی دارد باید در این مراکز مورد عمل قرار بگیرد.

به این خاطر جراحی زیبایی بینی در بیمارستان ها بطور معمول با هزینه بالاتری نسبت به کلینیک ها همراه است.جراحی زیبایی بینی در افراد با سنین جوان انجام میگیرد که بیماری های زمینه ای ندارند و این افراد بعد از حداکثر 6 ساعت بعد از عمل بینی قابل ترخیص می باشند.

در حال حاضر اغلب جراحی های زیبایی بینی در کلینیک ها انجام میگیرد.به این خاطر پرسنل درمانی و بیهوشی و نیز پرستاران بخش های این مراکز آمادگی و تجربه زیادی برای مراقبت از بیمارانی که جراحی بینی انجام داده اند را دارند.

در صورتیکه سابقه ی بیماری خاصی را در خود دارید مانند بیماری قلبی عروقی , به طور حتم به جراحی زیبایی خود و نیز متخصص بیهوشی بازگو نمایید در صورت صلاح دید آنها بهتر است عمل جراحی بینی در بیمارستان انجام میگیرد.

IMG_20150917_111221

درباره نویسنده

پاسخ

10 + 10 =