نمونه اعمال جراحی بینی

نمونه کارهای دکتر گلی در یک ویدئو

تعدادی از دلنوشته های شما عزیزانم ، ممنون از لطف بیشمار شما

 


 

چسب بینی

جهت تماشای فیلم آموزش زدن چسب بینی بعد از عمل لطفا اینجا را کلیک کنید


آموزش برداشتن چسب بینی

جهت تماشای فیلم آموزش برداشتن چسب بینی بعد از عمل لطفا اینجا را کلیک کنید


 

فیلم عمل بینی سحر

جهت تماشای فیلم سحر، بیمار عمل زیبایی بینی دکتر گلی اینجا را کلیک کنید

در این فیلم گرفته شده از بیمار میتوانید قبل از عمل ، زمان اتاق عمل و تا 2 ماه بعد از عمل بینی بیمار را مشاهده بفرمایید.


بی هوشی عمل بینی

جهت مشاهده فیلم بیهوشی عمل بینی، لطفا اینجا را کلیک کنید.


سوالات قبل از عمل بینی

جهت مشاهده فیلم سوالات قبل از عمل بینی، لطفا اینجا را کلیک کنید.


-2فیلم چسب زدن بینی

جهت تماشای فیلم تیزر دکتر گلی لطفا اینجا را کلیک کنید

 


مصاحبه های دکتر گلی در شبکه های تلویزیون


جراحی بینی

جهت تماشای فیلم مصاحبه دکتر گلی در ارتباط با شکستگی بینی اینجا را کلیک کنید


مصاحبه دکتر محمد گلی- دستگاه کوچک کننده بینی

جهت تماشای فیلم مصاحبه دکتر گلی در ارتباط با دستگاه های کوچک کننده اینجا را کلیک کنید

 


 

جراحی بینی

جهت تماشای فیلم مصاحبه دکتر گلی در برنامه به خانه برمیگردیم شبکه 5 سیما اینجا را کلیک کنید


 

دکتر گلی - جراح بینی

جهت تماشای فیلم مصاحبه دکتر گلی در شبکه 1 سیما لطفا اینجا را کلیک کنید


 

حساسیت فصلی و جراحی بینی

فیلم مصاحبه دکتر گلی در ارتباط با حساسیت فصلی و عمل بینی


مصاحبه دکتر گلی

فیلم مصاحبه دکتر گلی در ارتباط با آلرژی