0
0

آقای دکتر استفاده از کاشت ناخن در جراحی بینی مشکلی ایجاد نمی کند ؟

0
0

کاشت ناخن تداخلی با جراحی بینی ندارد اما قبل از عمل به طور حتم به جراح و متخصص بی هوشی این مطلب را بازگو نمایید .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید