0
0

آقای دکتر سلام کسی که دندان مصنوعی دارد میتواند جراحی بینی انجام دهد؟

0
0

بله مشکلی ندارد اما در این موارد حین عمل دندانها را بر می دارد و بعد از عمل میتواند از دندان مصنوعی استفاده کند

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید