0
0

چطور متوجه بشم که رشد بینی من تمام شده و میتوانم عمل بینی را انجام دهم؟

0
0

جراحی بینی زمانی انجام میشود که حداقل 6 ماه رشد طولی بدن تمام شده باشد . جهت پی بردن به این مساله اگر سایز کفش شما حداقل 6 ماه تغییر نکرده باشد رشد طولی بدن تمام شده است و میتوان جراحی بینی را انجام داد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید