0
0

عمل بینی با استفاده از فیلر قابل انجام هست ؟ روش چربی سوزی در جراحی بینی به چه صورت است ؟

 

0
0

این گونه روش ها و مواد در جراحی بینی جایی ندارد

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید