0
0

آیا شما از پروتز مصنوعی و یا سیلیکون جهت جراحی بینی استفاده میکنید؟

0
0

بنده از غضروف های خود بیمار جهت تقویت بینی استفاده میکنم .چیزی که به عنوان غضروف مصنوعی گفته میشود پروتزهایی از جنس سیلیکون هست که در جراحی بینی استفاده نمیکنم.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید