0
0

پوست ایده آل برای جراحی بینی چه خصوصیتی دارد؟

0
0

پوست نازک پوستی است که در اثر نور خورشید قرمز میشود و میسوزد اما برنزه نمی شود. این پوست ها حالت کک و مک دارند .این پوست ها معمولا سفید و براق هستند.

پوست ضخیم نیز پوستی است که در اثر نور خورشید برنزه میشود و هیچ وقت نمیسوزد این پوست ها همراه با غدد چربی فراوان هستند و به طور معمول تیره هستند.

پوست ایده آل جهت عمل بینی حالت بینابین دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید