0
0

استفاده از لاک ناخن ها برای عمل بینی مانعی ندارد ؟ آخه شنیدم که برای دستگاه های بی هوشی مشکل ایجاد می کنه؟

0
0

حين عمل بینی از دستگاه هایی جهت تعیین اشباع اکسیژن خون استفاده می شود که این وسایل به انگشت ها وصل شده و از طریق پشت ناخن در صد اشباع اکسیژن خون سنجیده می شود.
به طور کلی لاک ناخن با این دستگاه ها تداخلی ندارند اما بهتر است، لاک را قبل از عمل پاک کرد ،لاک های بی رنگ نیز مشکلی برای این ابزار ها ایجاد نمی کنند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید