0
0

در مورد روکش دندان سوال داشتم آیا من با روکش دندان میتوانم جراحی بینی انجام دهم؟

0
0

روکش های دندان ها تداخلی با جراحی بینی ندارد البته قبل از عمل حتما به جراح و متخصص بی هوشی اطلاع دهید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید