14 اکتبر

شایع ترین صدمات گوش

دستگاه شنوایی گوش

در این مقاله به شایع ترین صدمات گوش خواهیم پرداخت . دستگاه شنوایی انسان از سه بخش تشکیل شده است که این سه قسمت شامل موارد زیر می باشد :

  1.  گوش بیرونی
  2. بخش میانی
  3. بخش درونی

 گوش بیرونی ( خارجی ) شامل بخشی است که با چشم دیده می شود در واقع در بخش خارجی گوش است و با چشم می توان آن را دید وخود این بخش شامل یکسری زیر مجموعه می باشد که این زیر مجموعه ها شامل بخش های پرده گوش (صماخ)، و بخش مجرای گوش و بخش لاله گوش می باشد این ناحیه از گوش ارتعاشات صوت ها را می گیرد و به بخش پرده صماخ گوش منتقل می کند .در واقع وظیفه این بخش انتقال صوت ها به بخش صماخ گوش میباشد.

عفونت گوش میانی

گوش میانی :به چندین بخش تقسیم میشود. مانند بخش های صندوق صماخ و استخوانچه های چکشی مانند ، سندانی و رکابی می باشد و از طریق این استخوان ها ارتعاشات اصوات را به بخش گوش درونی منتقل کرده که از این ناحیه به بخش عصب شنوایی به مغز منتقل می گردد .

گوش درونی ( داخلی) با بخشهای مغز و اعصاب شنوایی مرتبط بوده و ارتباط را با این بخش ها برقرار می کند .

شایع ترین صدمات گوش

انواع صدمات گوش

صدماتی مختلف و گوناگونی به گوش وارد می گردد که شایع ترین و بارزترین این صدمات از نواحی عفونت های حاد گوش می باشد و یا صدمات بر اثر جمع شدن مایع یا موم در گوش ،که منجر به کم شنوایی خواهد شد. و یا برخی افراد که به صورت مادرزادی دچار بزرگی و نامتناسبی گوش میباشند ممکن است با گذشت زمان دچار کم شنوایی گردند که باید به پزشک متخصص مراجعه و مورد درمان قرار گیرند .

به این نکته توجه شود که ضربه های که به گوش وارد می شود را خیلی باید جدی گرفت و نسبت به آن نباید بی توجه بود. علی الخصوص بی توجهی به مواردی که مربوط به عفونت های گوش میباشد منجر به کم شنوایی و یا صدمات جبران ناپذیری گردد .

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم با تشکر مدیریت سایت دکتر گلی