15 اکتبر

پارگی پرده گوش

پارگی پرده گوش

پارگی پرده گوش به طور معمول و نرمال جدی نمی باشد و نگرانی ندارد زیرا اغلب پارگی گوش پس ازگذشت مدت زمانی خودش بهبود می یابد و این پارگی هیچ گونه عارضه ای را به دنبال ندارد.عارضه هایی که گاهی اوقات ممکن است رخ دهد از دست دادن قدرت شنوایی و به وجود آمدن عفونت در گوش میانی می باشد. روش هایی که جهت درمان و بهبود پرده گوش پاره شده وجود دارد ، البته در صورتی این پارگی خود به خود ترمیم نشده باشد و شما شنوایی خود را از دست داده باشید حتما بايد به پزشک مراجعه نموده و درمان جراحي را شروع بنمایید .

پرده گوش چیست و چگونه ما می شنویم؟

پرده گوش که در اصطلاح پرده صماخ نامیده می شود یک پوسته نازک بوده که در ساختار گوش قرار دارد، پرده گوش در نواحی ما بین گوش خارجی و گوش میانی نهفته می باشد .

به طور کلی گوش به سه قسمت بیرونی , گوش میانی وگوش داخلی تقسیم بندی می گردد ،امواج صوتی وارد گوش خارجی می شود و به پرده گوش صدمه و آسیب می زنند و باعث ایجاد ارتعاشات در گوش می گردند .

پشت پرده گوش از 3 استخوان کوچک تشکیل شده است که عبور و مرور این ارتعاشات بر روی این نواحی از استخوانهای قسمت میانی تاثیر گذارمی باشد ، استخوان ها پس از ارتعاشات امواج را به روش حلزونی به بخش گوش داخلی انتقال می دهند که درآن قسمت ارتعاشات به شکل سیگنال هایی تبدیل می گردند که توسط عواملی نظیر فرستنده ها به مغز رفته و موجب می شوند که ما بشنویم .

پارگی پرده گوش

گوش میانی دربخش پشت پرده گوش می باشد که به شکل طبیعی با هوا پر شده است و با بخش پرده گوش در تماس می باشد و در پشت بینی شیپور استاش وجود دارد و اجازه این را میدهد که هوا درنواحی داخل و خارج از گوش میانی درجریان باشد.

گوش

پارگی پرده گوش چیست و پارگی پرده گوش به چه عواملی بستگی دارد ؟

پارگی در پرده گوش می تواند منتشر یابد شنوایی را تحت تاثیر قرار داده مقدار از دست دادن شنوایی گوش گوناگون می باشد. به عنوان مثال ایجاد شدن حتی یک سوراخ ریز می تواند سبب از دست رفتن شنوایی شود و کم شنوایی را ایجاد کنند .هر چه سوراخ ها بزرگتر باشد می تواند تاثیراتی بیشتری داشته باشد ، اگر استخوان های کوچکی که در پرده گوش هستند ، دچار آسیب شوند موجب از دست رفتن شنوایی به شکل پیچیده تر و شدید تر می شود .

وجود یک سوراخ در پرده گوش باعث ایجاد یک خطر بزرگ و ایجاد عفونت گوش داخلي خواهد شد ، زیرا کار پرده صماخ محافظت در برابر باکتری ها و میکروبهایی می باشد که به گوش میانی وارد می گردند .

باتشکر مدیریت سایت دکتر گلی