20 مه

انواع بینی ها برای جراحی

انواع بینی ها برای جراحی :

ویژگی انواع بینی ها برای جراحی از زبان دکتر گلی: “در جلسه اول مشاوره ما بینی ها را از چند لحاظ مورد ارزیابی قرار می دهیم . آن چیزی که برای ما مهم است ، و باعث به وجود آمدن نتیجه ایده آل می شود ، پوست و غضروف است . پوست باید ضخامتش متوسط باشد و غضروف محک و قوی . به نحوی که وقتی ما روی نوک بینی فشاری وارد می کنیم ، غضروف محکم بایستد .

اما یک تقسیم بندی عامیانه هم وجود دارد که بینی ها را به انواع بینی های گوشتی ، استخوانی و غضروفی تقسیم بندی می کند .

انواع بینی ها برای جراحی

بینی های گوشتی :

 منظور از بینی های گوشتی بینی هایی هستند که پوستشان ضخیم هست و غضروف های ضعیفی را دارا می باشند . این گونه بینی ها را ما نباید ضعیف کنیم بلکه باید تقویتشان کنیم که در آینده دچار افتادگی یا تغییر شکل نشوند . این نوع بینی ها تورمشان طولانی تر است و نیاز به چسب زدن طولانی تری دارند .

بینی های غضروفی :

بینی های غضروفی بینی هایی هستند که غضروف های بلندی را دارند با استفاده از تکنیک های جدید جراحی نتیجهعمل در این نوع بینی ها هم خوب است .

بینی های استخوانی :

آن چیزی که در رابطه با بینی ها استخوانی مطرح می شود ، کسانی هستند که می گویند یک قوزی ما داریم ؛ برداشتن قوز نتیجه خوبی در بر دارد اما باید بدانیم که این نوع بینی ها باید پوست خوب و غضروف خوبی هم داشته باشند . اگر پوست ضخیم و یا غضروف ضعیفی داشته باشند ، نتیجه عمل بستگی به پوست و غضروف آنها دارد .”

 

درباره نویسنده

پاسخ

دو × سه =