درباره دکتر گلی

به نام او که زیباست و زیبایی را دوست دارد

دکتر محمد گلی

متخصص گوش وحلق و بینی و جراح پلاستیک بینی و صورت

متولد سال 1350 درتهران هستم. پس ازگذراندن دوران تحصیلات متوسطه با عنوان نفراول درمنطقه، وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم و درسال 1377 با معدل الف ازاین دانشگاه دانش آموخته شدم. سپس جهت گذراندن تحصیلات تکمیلی دررشته تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رفتم و به عنوان نفر اول دانشگاه با دریافت مدرک بورد تخصص درسال 1384 فارغ التحصیل شدم. دردوران تحصیل وبعد ازآن مقالات متعدد تخصصی درمورد روش های مختلف جراحی زیبایی بینی و نیز تزریق بوتاکس ارائه نموده که درمجلات پزشکی چاپ شدند و همچنین  تقدیرنامه های فراوانی دریافت نموده ام که یکی ازاین موارد به دلیل انجام جراحی DCR Endoscopic برای اولین باردراستان زنجان هست. همچنین به عنوان سخنران درکنگره های مختلف جراحان گوش وحلق و بینی و کارشناس برنامه های پزشکی تلویزیون شرکت نموده و نقطه نظرات خود را بیان کرده ام .

درحال حاضر با بیش از 5000 جراحی زیبایی بینی موفق عضو آکادمی جراحان پلاستیک اروپا، عضو انجمن تحقیقات راینولوژی ایران و عضو انجمن جراحان گوش و حلق و بینی ایران هست. در زمینه های جراحی زیبایی بینی ، جراحی زیبایی لاله گوش ها یا اتوپلاستی، جراحی زیبایی پلک، تزریق ژل تزریق بوتاکس وتزریق چربی با شعارصداقت درمشاوره، دقت درعمل درخدمت دوستان هستم .

گواهى شركت در وبينار كنگره جراحى پلاستيك اروپا

In the name of God

Dr. Mohammadgoli

Ear , Nose and throat specialist and plastic surgeon

 Born in 1350 in Tehran. After passing the high school with the title of Nefarul in the region, I entered Tehran University of Medical Sciences and in 1998 I graduated from the university with a grade A. Then I went to the University of Medical Sciences in Isfahan to attend postgraduate studies in the field of nose and throat, and graduated as a first person at the University with a degree in Specialty Panel in 2005

During the period of study and afterwards, I have provided numerous articles on various methods of cosmetic nose surgery, as well as Botox injections, which were published in medical records. I also received numerous letters of appreciation, one of which was due to surgery DCR Endoscopic is the first fortress in Zanjan. I have also participated as a speaker at various congresses of ENT surgeons and an expert in medical TV programs, and I have posted comments

Now with over 5,000 successful nose surgeries, Member of Academy of Plastic Surgeons of Europe, Member of Iranian Research Institute of Rhinology, I am a member of the Association of Iranian Surgeons And in cosmetic nose surgery, eyelid surgery, or autoplasty, eye surgery, injection of Botox injection and liposuction With honesty in the meeting, I carefully serve my friends

نظرات بسته شده است.