نمای صورت بعد از جراحی بینی

نمای نیم رخ یا نمای رو به رو کدام یک در زیبایی صورت موثرتر است ؟

بسیاری از زیباجویان ، خواستار قوس بسیار و نوک بینی سربالا هستند و آن را دلیل بر زیبایی می دانند ؛ در این صورت شاید بینی در نمای نیم رخ ، زیبا دیده شود ؛ اما آیا به نمای صورت بعد از جراحی بینی توجه دارند آیا بینی در نمای روبرو ‌نیز زیبا خواهد شد؟

مساله ای که وجود دارد ، این است جهت قوس زیاد ، جراح بینی ، مجبور می شود حین عمل ، قسمت قوز استخوانی و غضروفی را بیشتر بردارد و بدین ترتیب ، پشت بینی به سمت پایین می رود ؛ با این اتفاق ، پوست بینی در این ناحیه ، اضافه می آید.

به مرور زمان و با بروز انقباضات یا کنتراکچر پوستی ( جمع شدگی پوست ) ، پوست تلاش می کند خود را با بافت زیرین ، تطابق دهد ؛ اما با بافت کمی مواجه می شود ؛ به همین علت ، به سمت جلو یا نوک بینی ، کشیده می شود و این موضوع ، سبب می شود تا بینی از نمای رو به رو ، پهن و گرد دیده شود.

در این مواقع ، علیرغم زیبایی بینی از نمای نیم رخ ، بیماران از پهنی و گردی بینی شکایت دارند.

نمای صورت بعد از جراحی بینی

نمای صورت بعد از جراحی بینی

حال زمانی که جهت قوس بینی ، تنها قسمت برجسته استخوانی بینی برداشته شود و بیش از آن تراشیده نشود و قوس ایجاد شده بیشتر ناشی از بالا بردن نوک بینی ، باشد ؛ دیگر شاهد بروز این اتفاقات نخواهیم بود ( پوست بینی ، سرجای خود مانده و به سمت نوک بینی ، کشیده نمی شود. ) .

در دنیای امروز که تحت عناوین دنیای سلفی یا عصر سلفی شناخته می شود ؛ افراد با استفاده از دوربین موبایل های خود به صورت سلفی عکس می گیرند ؛ علاوه بر آن ، انسان ها بیشتر با یکدیگر از نمای رو به رو ، ارتباط دارند و بدین طریق ، با یکدیگر صحبت می کنند ؛ بنابراین زیبایی صورت از نمای رو به رو ، دارای اهمیت به سزایی است.

از این رو ما همواره به زیباجویان عزیز توصیه می کنیم ، اصرار به ایجاد قوس زیاد بر روی پشت بینی نکنند ؛ زیرا همانطور که گفته شد ، در این صورت در اثر انقباضات پوستی ، بینی از نمای رو به رو گرد و پهن دیده می شود ؛ اما اگر قوس ایجاد شده بر روی پشت بینی به اندازه باشد ، بینی هم از نمای رو به رو و هم کناره های بینی ، باریک دیده می شود.

دکتر محمد گلی ، در جلسه مشاوره زیبایی ، تمام مطالبی که در فوق ذکر شده است را برای بیماران خود توضیح می دهند و از آن ها می خواهند در بینی آن ها تنها قوسی ملایم ایجاد شود ؛ زیرا علیرغم این که زیباجویان تصور می کنند با ایجاد قوس زیاد در پشت بینی ، بینی کوچک تر می شود ؛ بینی به مرور از نمای رو به رو گرد و پهن دیده می شود و این مسئله ، چه در آینه و چه در عکس هایی که گرفته می شود کاملا نمایان خواهد بود.

نظرات بسته شده است.