Ct اسکن بینی

Ct اسکن بینی

به طور معمول نیاز به Ct اسکن بینی و سینوس ها در جراحی زیبایی بینی نیست. سى تى اسکن در مواردی لازم است که عبارتند از: همزمان با عمل جراحی زیبایی بینی ، جراحی سینوزیت یا پولیپ بینی انجام گیرد.

در اين موارد شدت و گسترش پوليپ ها و نيز تعداد سينوس هاى درگير عفونت قابل بررسى هست.

ct scan براى دقت در عمل در اين موارد لازم بوده و باعث پيشگيرى از بروز عوارض جراحى بينى مى شود.

 

Ct اسکن بینی

 

كاربرد ديگر ct اسكن بينى  در افرادی است  که می خواهند از بیمه تکمیلی خود استفاده نمایند.

در اين افراد بايد جواب سى تى اسكن را جهت استفاده از مزاياى بيمه تكميلى ارايه نمايند.

دقت داشته باشيد كه به طور حتم در اين گزارش انحراف تيغه بينى ذكر شده باشد.

در سى تى اسكن بينى و سينوس ها به طور معمول انحراف بينى در صورت وجود ، قابل رويت هست.

نظرات بسته شده است.