پرسش و پاسخ

این قسمت، انحصارا مختص افرادی که قبلا معاینه نشده و پرونده تشکیل نداده اند می باشد.
اشخاصی که قبلا تحت معاینه واقع شده و دارای پرونده پزشکی هستند، می توانند نسبت به طرح سوالات خود در قالب تماس تلفنی اقدام فرمایند.
پاسخ سوالات مطرح شده، پس از ارزیابی پرونده بیماران ارائه می شود.

نظرات بسته شده است.